wejmutkawejmutkawejmutkawersja polskaenglish version
strona głownakontaktwersja polskawersja angielska
Wokół Puszczy...

urokliwe miejscowości wokół puszczańskie z tradycyjną zabudową podlaską i wieloma cerkiewkami i kapliczkami – np. Nowe Berezowo w gminie Hajnówka czy Gmina Czyże gdzie znajduje się kilka szlaków: Szlak Prawosławnych Świątyń oznaczony jest kolorem żółtym. Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu – zabytkowe, w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu: kapliczki, krzyże wotywne itp.; Przez Gminę Czyże przechodzi czerwony szlak rowerowy. Trasa szlaku prowadzi zarówno przez puszczańskie dzikie ostępy, jak i obszary otwarte, o pełnym uroku, wiejskim krajobrazie, z dobrze zachowaną architekturą drewnianą. Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Czyże o zabytkowym układzie urbanistycznym, tzw. Ulicówka; Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna prowadzi przez najważniejsze stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenie gminy Czyże, badane przez archeologów m.in. kurhany, cmentarzyska czy grodzisko wczesnośredniowieczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
designserwisy wwwsystem cmsagencja reklamowa
Edukacja przyrodnicza O NAS Noclegi Stacja Białowieża Pałac Wypoczynek w Puszczy Kontakt