wejmutkawejmutkawejmutkawersja polskaenglish version
strona głownakontaktwersja polskawersja angielska
Stacja Białowieża Pałac - ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytania Ofertowego z dnia 07 listopada 2014r

w dniu 21 listopada 2014r o godz. 11.00 przy udziale komisji przetargowej oraz jednego oferenta otwarto koperty nadesłane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie OGRODZENIA w ramach zadania pn.:

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

najniższą ofertę złożyła firma:

CENTRUM OGRODZEŃ A-Z 

Jolanta Pietrzykowska  

Łubin Kościelny BAZA SKR

17-100 Bielsk Podlaski

CENA OFERTY brutto: 280 000,00zł

.........................................................................

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07 listopada 2014r

Stacja Białowieża Pałac, Halina Pabian

ul. Kolejowa 1a , 17-230 Białowieża

tel. 692 012 087; fax: 85/6812385

e-mail: olimpiapabian@wp.pl  www.wejmutka.pl

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie OGRODZENIA w ramach zadania pn.:

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie OGRODZENIA w zakresie:

- ogrodzenie terenu - (do wys. 1,8 m, ) wraz z furtkami i bramami wjazdowymi - wg. projektu

- instalacja furt wejściowych – obrotowych : Dostawa, montaż i uruchomienie furt obrotowych współpracujących z wrzutnikiem monet

- instalacja szlabanu parkingowego wraz z automatem do poboru opłat (dostawa, montaż i uruchomienie) 
 

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 grudnia 2014 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dworze Wejmutka w Białowieży przy ul. Kolejowej 1a, do dnia 21 listopada 2014 r. do godz. 10.45

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21 listopada 2014 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert jest jawne

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Pabian tel. 692 012 087 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

- OGŁOSZENIE

zagospodarowanie terenu

- przedmiar robót

 

.........................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytania Ofertowego z dnia 24 lutego 2014r

w dniu 11 marca 2014r o godz. 11.00 przy udziale dwóch oferentów otwarto koperty nadesłane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

W ZAKRESIE: 1. BUDOWA PARKINGU, 2. BUDOWA TOALET, 3. BUDOWA WIATY PERONU

/ETAP I/

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

  najniższą ofertę złożyła firma:

UNIMA PLUS Sp. z o.o.

ul Mełgiewska 11

20-209 Lublin

CENA OFERTY brutto: 1.156.109,43 zł

  ......................................................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lutego 2014r

Stacja Białowieża Pałac, Halina Pabian

ul. Kolejowa 1a , 17-230 Białowieża

tel. 698 404 944 ; fax: 85/6812385

e-mail:olimpia@wejmutka.pl www.wejmutka.pl

 

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

W ZAKRESIE: 1. BUDOWA PARKINGU, 2. BUDOWA TOALET, 3. BUDOWA WIATY PERONU

/ETAP I/

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 sierpnia 2014 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dworze Wejmutka w Białowieży przy ul. Kolejowej 1a,  do dnia 11 marca 2014 r. do godz. 10.45

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11 marca 2014 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert jest jawne 

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest  Olimpia Pabian tel. 698 404 944   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE / OGŁOSZENIE

Załączniki:  

Białowieska Aleja Gwiazd - PROJEKT BUDOWLANY

Białowieska Aleja Gwiazd - PROJEKT BUDOWL. PRZYŁĄCZA WOD. i KAN.SANIT.

Białowieska Aleja Gwiazd - PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Białowieska Aleja Gwiazd - PROJEKT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Białowieska Aleja Gwiazd - SPEC.TECHN. Odbior Robót Budowlanych  

Białowieska Aleja Gwiazd - SPEC.TECHN Odbiór robót budowlano-montazowych

Białowieska Aleja Gwiazd - SPEC. WEWN. Instalacje Sanitarne

Białowieska Aleja Gwiazd - SPEC. TECHN. Instalacje Elektryczne

Białowieska Aleja Gwiazd - PRZEDMIAR Robót Budowlanych

Białowieska Aleja Gwiazd - PRZEDMIAR przyłącze Wodn-Kan

Białowieska Aleja Gwiazd - PRZEDMIAR Inst. Sanitarne, Wodn.-Kan.

Białowieska Aleja Gwiazd - PRZEDMIAR Robót Elektrycznych

Ocena techniczna

Zagospodarowanie terenu - duży plik - przesylamy mailem

Rzut parkingu

Rzut fundamentów toalet

Rzut przyziemia toalet

Rzut więźby toalet

Rzut dachu toalet

Przekrój toalet

Elewacje toalet

Rzut przyziemia peronu

Rzut fundamentów peronu

Ściany fundamentów peron

Przekrój peron

Słupy peron

Zbrojenie stropu peron

Rzut przyziemia furta

Przekrój furta

Profil podł. przył. sanit.

Profil podl. przył. wodociągowe

Rys. Studnia Wodomierzowa

Rys. Studnia Kanalizacyjna

 

.........................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytania Ofertowego z dnia 20 listopada 2014r

w dniu 06 listopada 2014r o godz. 11.00 dokonano wyboru złożonych ofert na wykonanie NADZORU INWESTORSKIEGO WIELOBRANŻOWEGO w ramach zadania pn.:

 

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

najniższą ofertę złożyła firma:

Biuro Usług Inwestycyjnych Danuta Rudnicka 

z siedzibą w Sobolewie ul. Rybacka 32

15-774 Białystok

CENA OFERTY brutto: 36 900,00zł

.........................................................................

ZAPYTANIE z dnia 20 listopada 2014r

Stacja Białowieża Pałac, Halina Pabian

ul. Kolejowa 1a , 17-230 Białowieża

tel. 692 012 087; fax: 85/6812385

e-mail: olimpiapabian@wp.pl www.wejmutka.pl

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie NADZORU INWESTORSKIEGO WIELOBRANŻOWEGO w ramach zadania pn.:

- BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

  zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

 

dokumenty są do wglądu w siedziebie zamawiającego przy ul. Kolejowej 1a w Białowieży

termin składania ofert do dnia 06.12.2014r do godziny 11.00

  

 

 

 

 

RPO WP 

     

 

PROJEKT - BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY -

REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY PLENEROWEJ, WYTYCZENIEM ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności

 

 
designserwisy wwwsystem cmsagencja reklamowa
Edukacja przyrodnicza O NAS Noclegi Stacja Białowieża Pałac Wypoczynek w Puszczy Kontakt