wejmutkawejmutkawejmutkawersja polskaenglish version
strona głownakontaktwersja polskawersja angielska
Kraina Żubra

jest to projekt współfinansowany przez UE koordynowany przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk Projekt polegający na stworzeniu jak najlepszych warunków do bytowania żubrów. Poprawa jakości bytu ma być prowadzona  dzięki tworzeniu możliwości przemieszczania się stad poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych i odpowiednią lokalizacje pastwisk, poprawę bazy żerowej i warunków środowiskowych, wprowadzenie systemu wszechstronnego monitoringu populacji, konsultacje społeczne i działania informacyjno-promocyjne, promocja turystycznego wykorzystania obecności żubra.

więcej na stronie:

http://www.krainazubra.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
designserwisy wwwsystem cmsagencja reklamowa
Edukacja przyrodnicza O NAS Noclegi Stacja Białowieża Pałac Wypoczynek w Puszczy Kontakt